Akh Rakhde – Deep Karan Punjabi Song Lyrics Akh Rakhde – Deep Karan Punjabi